ЗВІТ сільського голови про виконання Програми економічного і соціального розвитку Веселівської сільської ради за підсумками І півріччя 2019 року

В звітному періоді діяльність сільської ради та її виконавчих органів було зосереджено на створенні умов для сталого місцевого розвитку Веселівської сільської ради та підвищення рівня життя її населення.

І Бюджет

  1. За перше півріччя 2019 року до загального фонду фактично надійшло доходів 2690943,84 грн., з них:

податкових надходжень – 1509589,53 грн., в т.ч.:

– податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності – 0 грн.;

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 1169,63 грн.;

– акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 137086,81 грн.,

– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 534196 грн.,

– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 159524,89 грн.,

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 1038,33 грн.

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості  – 57434,72 грн.;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 227,48 грн.

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості  – 149,20  грн.;

– земельний податок з юридичних осіб – 58609,72 грн.,

– орендна плата з юридичних осіб – 221288,59 грн.,        

– земельний податок з фізичних осіб – 42716,70 грн.,

– орендна плата з фізичних осіб – (-12653,08) грн.,

– туристичний збір – 3707,91 грн.,

– транспортний податок з фізичних осіб – 0 грн.,

– єдиний податок – 305092,63 грн.;

неподаткових надходжень – 13034,31 грн., в т. ч.:

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету –0 грн.,

– адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 3948,29 грн.,

– інші неподаткові надходження – 9086,02 грн.

офіційних трансфертів (субвенцій) – 1168320,00 грн., в т.ч.:

– субвенцій на утримання закладів освіти та культури – 1168320,00 грн.

Виконання плану по доходах загального фонду, з урахуванням офіційних трансфертів, складає 132,3 відсотка до планових показників на ІІ квартал 2019 року. Без урахування офіційних трансфертів виконання плану по закріпленим доходам складає 175,8 відсотка до планових показників на перше півріччя 2019 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів збільшилось на 9,4 відсотка, або 130154,37 грн.

  1. До спеціального фонду сільського бюджету надійшло доходів 91048,16 грн., з них:

податкових надходжень – 2482,49 грн., в т.ч.:

– екологічний податок – 2482,49 грн.

неподаткових надходжень – 88565,67 грн.:

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5415,80 грн.,

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 79,81 грн.,

– власні надходження бюджетних установ( батьківська плата за утримання дітей у дитячому садку) – 81685,06 грн.,

– плата за оренду майна – 385,00 грн.,

– благодійні внески, гранти та дарунки – 1000,00 грн.

Виконання плану по доходах спеціального фонду складає 90,06 відсотків до  планових показників на перше півріччя 2019 року.

  1. За перше півріччя 2019 року здійснено видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету на загальну суму 2487728,16 грн., в т.ч. з них:

0150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної рад, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів – 825499,38 грн.

1010 Надання дошкільної освіти – 1313621,24 грн.

3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 41276,50 грн.

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 2000,00 грн.

4030 Забезпечення діяльності бібліотек – 65082,48 грн.

4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 94761,27 грн.

6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 0 грн.

6030 Організація благоустрою населених пунктів – 55487,29 грн.

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 0 грн.

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету – 90000,00 грн. в тому числі:

1) для Веселівського ЗПСО-  40000,00 грн., з них на покращення матеріально – технічної бази 1 класу -18200,00 грн., та для організації харчування учнів у таборі з денним перебуванням – 21800,00 грн.

2) для Веселівської дитячої музичної школи – 50000,00 грн., на оплату електроенергії (електроопалення приміщень ДМШ).

  1. 4. Виконання кошторису по загальному фонду сільського бюджету: затверджений план кошторисних призначень на перше півріччя 2019 року з урахуванням змін у сумі 3544600,00 грн., профінансовано у сумі 2349636 грн., касові видатки складають 2349636,02 грн. Виконання кошторису за ІІ квартал 2019 рік складає 66,3 відсотка до планових показників.
  2. Виконання кошторису по спеціальному фонду сільського бюджету:
5.1. по платі за послуги бюджетних установ затверджено кошторисних призначень на рік у сумі 200000,00 грн., касові видатки за звітний період складають 137092,14 грн. Залишок коштів  на реєстраційному рахунку на звітну дату – 32851,35 грн.
5.2. по іншим джерелам власних надходжень затверджений план кошторисних призначень з урахуванням змін -1000,00  грн., надійшло коштів з початку року 1000,00 грн., касові видатки складають 1000,00 грн. Залишок коштів на звітну дату складає 223,38 грн.
5.3. по  іншим коштам спеціального фонду затверджено кошторисних призначень на рік 2800,00 грн., профінансовано з початку року – 0 грн., касові видатки складають – 0 грн.
6. На рахунках спеціального фонду, відкритих в органах державного казначейства, розміщені залишки коштів на загальну суму 33074,73 грн., в тому числі  по ТКВКБМС 1010 «Дошкільні заклади освіти» – 32336,02 грн. (доходи від послуг, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю – батьківська плата за перебування дітей в дошкільному навчальному закладі).

7. У ході виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року дотримувався принцип соціальної спрямованості, тому в першу чергу фінансувалися  видатки на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування для дитячого садка, проведення розрахунків за електричну енергію,в тому числі електричне опалення приміщень , водопостачання , вугілля та послуги зв’язку, які споживалися бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Із загального обсягу видатків, на фінансування заробітної плати направлено 1571804,29 грн., на нарахування на заробітну плату – 345382,69 грн., на придбання продуктів харчування – 173456,28 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 217868,22 грн.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку сільської ради відсутня.
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, відсутня.
За звітний період короткотермінових позичок в Управлінні державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області не отримували.


ІІ Підприємництво, споживчий ринок

Невід’ємною складовою економіки Веселівської сільської ради є розвиток малого та середнього бізнесу. Станом на 01.07.2019 на території ради ведуть економічну діяльність 70 суб’єктів господарської діяльності.

Задовольняючи потреби населення села в продовольчих та промислових товарах станом на 01.07.2019 року на території ради працює 6 продовольчих магазинів, 6 кіосків, 1 непродовольчий магазин, 1 магазин змішаних товарів та 5 закладів громадського харчування.

Загалом протягом звітного періоду фізичними особами-підприємцями та юридичними особами за І півріччя 2019 року було сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на загальну суму 305092,63 гривень.

Споживчий ринок Веселівської територіальної громади характеризується достатнім рівнем товарного насичення, балансом попиту і пропозиції.

ІІІ Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними послугами з водопостачання за звітний період сільською радою здійснювались заходи щодо розвитку комунального підприємства СКГ «Веселе»: створення належної матеріально-технічної бази для ефективного функціонування підприємства та можливості надання якісних послуг.

Для забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж водопостачання та іншого обладнання профінансовано заходів на суму 35,7 тис. гривень.

З метою відновлення мережі освітлення вулиць села виготовлена проектна документація на мережі, направлені документи до головного офісу «Херсонобленерго» на погодження та надання дозвільних документів.

ІV Соціальний захист

Впродовж останніх років зберігається тенденція збільшення коштів на виплату державних допомог, пільг окремим категоріям громадян та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

За станом на 01.07.2019 року обслуговуються вдома – 16 громадян.

Постійно проводиться робота по виявленню сімей в складних життєвих обставинах, зокрема здійснюється початкова оцінка потреб сім’ї (особи).

Відбувається оперативне реагування та забезпечується екстрене втручання у випадках, які передбачають негайного реагування з боку соціальних служб. У звітному періоді одна сім’я опинилася в складних життєвих обставинах через пияцтво матері. Постійно проводиться індивідуальна профілактична робота з дітьми, які перебувають на обліку та їх батьками.

За підсумками роботи у І півріччі 2019 року надано матеріальну допомогу 6 особам на загальну суму 7,5 тис. грн., допомога надана на лікування.

За період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року оновлено банк даних дітей пільгових категорій. Станом на 01.07.2019 року обліку значиться 3 сім’ї, в яких 8 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та здійснюється систематичний контроль за умовами їх утримання, розвитку, виховання та навчання. Банк даних соціально незахищених категорій систематично оновлюється. Протягом звітного періоду здійснювалися перевірки умов утримання і виховання також і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів та піклувальників, сім’ях, усиновлених дітей,інших категорій громадян. Всього протягом звітного періоду обстежено умови проживання: одиноких матерів -26, багатодітних сімей – 46, переміщених – 19, учасників АТО – 3, актів на пільги – 76, надано консультацій 1909 особам. З метою надання допомоги з оформлення документів на субсидії, надана консультативна допомога 407 мешканця села, складено 45 актів обстеження умов проживання.

V Заробітна плата

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 липня 2019 року відсутня.

VІ Охорона здоров’я

Медичне обслуговування сільського населення на первинному рівні здійснює: Веселівська лікарняна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини. У селі населення обслуговується сімейним лікарем, працює лікар стоматолог.

Відповідно статистичних даних за півріччя лікарняною амбулаторією було прийнято 4200 дорослого населення та 2550 дітей.

Сімейним лікарем відповідно до Урядової програми «Доступні ліки» виписано 472 рецептів хворим з серцево-судинними захворюваннями, хворим на бронхіальну астму та діабет. Протягом І півріччя 2019 року виділено 100 тисяч гривень з сільського бюджету на розвиток матеріально-технічної бази закладу.

VІІ Освіта

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. В школі навчається 272 дитини, у дошкільному закладі 101 дитина. Загальною середньою освітою охоплено 100% дітей.

Дошкільнята постійно відвідують дошкільний навчальний заклад. Стовідсотково охоплено підготовкою до школи діти старшого дошкільного віку.

Для вихованців дошкільного навчального закладу організовано безперебійне гаряче харчування.

Вартість харчування вихованців дошкільного закладу – 28 грн.

Відремонтовано харчоблок на суму 106 тис.грн.

Для покращення матеріально-технічного забезпечення школи витрачено 150 тис. грн.

VІІІ Культура

У Веселівській сільській раді працює 1 клубний заклад, дитяча музична школа та бібліотека, які забезпечують культурно-просвітницьку діяльність. На жаль сталася прикра ситуація у Будинку культури. У червні злодії через вікно вночі вкрали ноутбук, в якому були всі матеріали для роботи та архів за 9 років. Робота була паралізована. З коштів субвенції на утримання Будинку культури не передбачено придбання ноутбуку у 2019 році. Якщо буде можливість, то необхідно сільській раді віднайти кошти на придбання нового ноутбуку.

 

 

Сільський голова                                                                                        Л.І. Аннас